CÁCH GHI CHỨNG TỪ GHI SỔ

     

Hướng dẫn biện pháp ghi sổ theo hình thức kế toán bệnh từ ghi sổ theo Thông tứ 200 và 133: Đặc trưng, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương thức ghi sổ theo bề ngoài Chứng trường đoản cú ghi sổ.

Bạn đang xem: Cách ghi chứng từ ghi sổ

1) Đặc trưng của ghi sổ theo bề ngoài Chứng tự ghi sổ:- địa thế căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hòa hợp là “Chứng từ bỏ ghi sổ”. Câu hỏi ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp bao gồm:- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ.- Ghi theo nội dung kinh tế tài chính trên Sổ Cái.Chứng tự ghi sổ vị kế toán lập trên cơ sở từng hội chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp triệu chứng từ kế toán thuộc loại, tất cả cùng văn bản kinh tế. Triệu chứng từ ghi sổ được đặt số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ) và gồm chứng trường đoản cú kế toán thêm kèm, cần được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ bao gồm có các loại sổ kế toán tài chính sau:+ hội chứng từ ghi sổ;+ Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ;+ Sổ Cái;+ các Sổ, Thẻ kế toán bỏ ra tiết.2) Trình trường đoản cú ghi sổ kế toán theo hiệ tượng Chứng từ bỏ ghi sổ:+) từng ngày hoặc định kỳ:- căn cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được sử dụng làm căn cứ ghi sổ, kế toán tài chính lập bệnh từ ghi sổ. Căn cứ vào triệu chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký triệu chứng từ ghi sổ, tiếp đến được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ bỏ kế toán sau thời điểm làm địa thế căn cứ lập hội chứng từ ghi sổ được dùng làm ghi vào Sổ, Thẻ kế toán cụ thể có liên quan.+) Cuối tháng:- buộc phải khoá sổ tính ra tổng thể tiền của những nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh vào thời điểm tháng trên sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số tạo nên Nợ, Tổng số phân phát sinh bao gồm và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. địa thế căn cứ vào Sổ mẫu lập Bảng phẳng phiu tài khoản.- sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi bên trên Sổ mẫu và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết) được dùng để làm lập report tài chính. Quan hệ giới tính đối chiếu, kiểm tra phải bảo đảm an toàn Tổng số phát sinh Nợ cùng Tổng số vạc sinh có của toàn bộ các thông tin tài khoản trên Bảng phẳng phiu số gây ra phải đều bằng nhau và bằng Tổng số tiền tạo ra trên sổ Đăng ký triệu chứng từ ghi sổ. Tổng thể dư Nợ cùng Tổng số dư Có của những tài khoản trên Bảng bằng vận số phát sinh tài khoản phải bằng nhau, cùng số dư của từng tài khoản trên Bảng cân đối số tạo nên phải ngay số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.+) Sơ đồ hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ:
*
3. Nội dung, kết cấu và cách thức ghi sổ theo bề ngoài Chứng tự ghi sổ(1) Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02b-DN):a) Nội dung:- Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng làm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời hạn (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để làm đăng ký những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, cai quản chứng từ ghi sổ, vừa nhằm kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng bằng vận số phát sinh tài khoản.b) Kết cấu và cách thức ghi chép:Cột A: Ghi số hiệu của chứng từ ghi sổ.Cột B: Ghi ngày, mon lập triệu chứng từ ghi sổ.Cột 1: Ghi số chi phí của triệu chứng từ ghi sổ.Cuối trang sổ đề xuất cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.Đầu trang sổ phải ghi số cùng trang trước chuyển sang.Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền tạo nên trên Sổ Đăng ký triệu chứng từ ghi sổ, rước số liệu đối chiếu với Bảng bằng vận số tạo nên tài khoản.

Xem thêm: Câu 10 Một Bình Kín Chứa Khí Oxi Ở Nhiệt Độ 27 Độ C Và Áp Suất 10^5 Pa

(2) Sổ loại (Mẫu số S02c1-DN và S02c2- DN)a) Nội dung:- Sổ chiếc là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi những nghiệp vụ tài chính phát sinh theo thông tin tài khoản kế toán được luật trong cơ chế tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.- Số liệu ghi bên trên Sổ Cái dùng làm kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi ở bảng tổng hợp cụ thể hoặc những Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để làm lập Bảng bằng vận số tạo ra tài khoản và báo cáo Tài chính.b) Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái:- Sổ chiếc của vẻ ngoài kế toán triệu chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một trong những trang tuỳ theo số lượng ghi chép những nghiệp vụ kinh tế phát sinh những hay ít của từng tài khoản.Sổ Cái có 2 loại: Sổ dòng ít cột với Sổ Cái những cột.+ Sổ chiếc ít cột: thường được vận dụng cho những thông tin tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đối kháng giản.Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1-DN)- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của bệnh từ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt ngôn từ nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.- Cột E: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng.- Cột 1, 2: Ghi số chi phí ghi Nợ, ghi có của thông tin tài khoản này.+ Sổ Cái những cột: thường được vận dụng cho những tài khoản có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần đề nghị theo dõi chi tiết có thể phối kết hợp mở riêng cho 1 trang sổ bên trên Sổ cái và được phân tích cụ thể theo thông tin tài khoản đối ứng.Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DN)- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt ngôn từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.- Cột E: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng.- Cột 1, 2: Ghi tổng thể tiền tạo nên Nợ, vạc sinh bao gồm của tài khoản này.- Cột 3 mang đến cột 10: Ghi số tiền phạt sinh bên Nợ, mặt Có của những tài khoản cung cấp 2.

Xem thêm: Các Loại Hình Học Không Gian Là Gì, Hình Học Không Gian Là Gì

* cách thức ghi Sổ Cái:- căn cứ vào bệnh từ ghi sổ nhằm ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, kế tiếp Chứng trường đoản cú ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.- hàng ngày, địa thế căn cứ vào hội chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ dòng ở những cột phù hợp.- Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và gửi sang đầu trang sau.- Cuối tháng, (quý, năm) kế toán nên khoá sổ, cùng số tạo ra Nợ, số tạo nên Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phạt sinh từ đầu quý, đầu xuân năm mới của từng tài khoản để gia công căn cứ lập Bảng bằng phẳng số tạo nên tài khoản và report tài chính.