CÁCH ÉP KIỂU TRONG C

     

Ép kiểu là giải pháp để biến hóa một thay đổi từ kiểu dữ liệu này lịch sự kiểu dữ liệu khác. Ví dụ, khi bạn muốn lưu trữ một cực hiếm long cho một số số nguyên, các bạn phải ép đẳng cấp long thành int.

Trong C chúng ta có thể chuyển thay đổi giá trị từ một kiểu này sang trọng một kiểu dáng khác sử dụng toán tử nghiền kiểu như sau:

(ten-kieu) bieu_thucXem xét lấy một ví dụ sau mà toán tử ép hình dạng làm được cho phép chia một đổi thay nguyên được triển khai như là một hoạt động dấu chấm động:

#include main() int sochia = 32, sobichia = 6; double kq; kq = (double) sochia / sobichia; printf("Gia tri cua kq la: %f ", kq ); printf(" =========================== "); printf("duhoctop.vn chuc cac ban hoc tot! "); Khi tiến hành đoạn code, hiệu quả sau đây được in ra, biến chuyển kq gồm kiểu double:

Biên dịch và tiến hành chương trình C trên vẫn cho tác dụng sau:

*

Nên ghi ghi nhớ rằng tại đây toán tử nghiền kiểu gồm quyền ưu tiên rộng phép chia, chính vì vậy giá trị của sochia đầu tiên được thay đổi sang thứ hạng double và sau cuối nó triển khai chia bởi đo lường và tính toán trong trường quý hiếm double.

Bạn đang xem: Cách ép kiểu trong c

Biến thay đổi kiểu rất có thể là được ẩn đi có nghĩa là được thực hiện auto bởi cỗ biên dịch, hoặc nó có thể được khẳng định một cách ví dụ bởi sử dụng toán tử ép kiểu. Nó là tốt cho mình nên áp dụng toán tử ép vẻ bên ngoài ở bất kể đâu mà cần biến hóa kiểu.

Xem thêm: Nito Có Số Oxi Hoá Cao Nhất Trong Chất Nào Sau Đây? I Vị Trí Và Số Oxh

Sự nâng cấp số nguyên vào C

Sự upgrade số nguyên là quá trình mà các giá trị của số nguyên nhỏ hơn int hoặc unsigned int thay đổi thành dạng hình int hoặc unsigned int. đưa sử bạn có lấy ví dụ như về việc thêm một cam kết tự vào một trong những int:

#include main() int i = 21; char c = "c"; /* Gia tri ASCII la 99 */ int tong; tong = i + c; printf("Gia tri cua tong la: %d ", tong ); printf(" =========================== "); printf("duhoctop.vn chuc cac ban hoc tot! "); Biên dịch và xúc tiến chương trình C trên đã cho công dụng sau:

*

Ở đây, quý giá của trở nên tong là 120 chính vì trình biên dịch thực hiện sự nâng cấp số nguyên và biến đổi giá trị "c" thành ACII trước khi tiến hành phép toán thêm.

Xem thêm: Cách Làm Điều Hòa Mini - Cách Làm Máy Lạnh Điều Hòa Không Khí Siêu Rẻ Tiền

Phép thay đổi số học thông thường

Phép thay đổi số học tập thông thường là phương pháp ép mẫu mã giá trị của nó thành một đẳng cấp thường dùng. Trình biên dịch thứ nhất sẽ tiến hành nâng cấp số nguyên, nó biến đổi từ thấp mang lại cao, dưới đấy là thứ bậc:

*

Phép biến hóa số học thông thường không được tiến hành cho các toán tử gán, cho các toán tử logic: && và ||. Chúng ta theo dõi lấy ví dụ sau nhằm hiểu định nghĩa này:

#include main() int i = 21; char c = "c"; /* Gia tri ASCII la 99 */ float tong; tong = i + c; printf("Gia tri cua tong la: %f ", tong ); printf(" =========================== "); printf("duhoctop.vn chuc cac ban hoc tot! ");Biên dịch và tiến hành chương trình C trên sẽ cho hiệu quả sau:

*

Ở đây, cách đơn giản dễ dàng để phát âm là trước tiên giá trị c chuyển thành số nguyên, nhưng cũng chính vì giá trị sau cuối là double, chính vì như thế phép thay đổi số học thường thì áp dụng và cỗ biên dịch đổi khác i và c thành kiểu float và lấy hiệu quả phép cộng chuyển sang hình dáng float.