Cách dùng not until

     

Trong giao tiếp thường ngày, chúng ta ít nhiều sử dụng “until” cùng “when”. Vậy Not until tốt Only when là gì, có gì không giống không? Hoặc bạn đã hiểu cách thức sử dụng câu hòn đảo ngữ với các nhóm từ phối kết hợp cùng “only” chưa? bài học này đã giúp các bạn trả lời được những câu hỏi trên.

Bạn đang xem: Cách dùng not until


NOT UNTIL – ONLY WHEN tức là gì?

Cả Not until với Only when mang ý nghĩa sâu sắc về thời gian tương tự nhau. Vào vài trường phù hợp chúng hoàn toàn có thể dùng sửa chữa thay thế lẫn nhau. Té nghĩa mang lại mệnh đề, cụm từ về mốc thời gian khẳng định của câu.

NOT UNTIL tức là “mãi cho đến khi”, ONLY WHEN tất cả nghĩa “chỉ khi”.

*

Cách sử dụng NOT UNTIL

Cấu trúc It is / was not until

It is / was not until được thực hiện để nhấn mạnh vấn đề về thời gian xảy ra vụ việc được nói đến ở chỗ sau. Họ sẽ cần sử dụng liên tự THAT để nối giữa 2 mệnh đề chỉ thời hạn và mệnh đề chính.

It is not until + clause / time phrase + THAT + S + V (hiện tại đơn)

It was not until + clause / time phrase + THAT + S + V (quá khứ đơn)

Ví dụ: Our manager doesn’t come back to lớn the office until 4pm.

Chúng ta viết lại câu như sau: It is not until 4pm that our manager comes back lớn the office.

(Mãi cho đến 4 giờ đồng hồ chiều nay thì cai quản của bọn họ mới trở lại văn phòng)

Ví dụ: She didn’t love her mother so much until she had a baby.

Dùng cấu tạo trên, ta gồm câu: It was not until she had a baby that she loved her mother so much.

(Mãi cho tới khi cô ấy gồm em nhỏ bé thì cô ta new thấy thương mẹ mình nhiều)

*

Cấu trúc Not until đảo ngữ

Chúng ta để Not until lên đầu câu, giữ nguyên mệnh đề sau until, mệnh đề bao gồm chuyển thành câu xác minh và đảo ngữ mệnh đề này bằng phương pháp mượn trợ hễ từ hoặc đảo động từ to be lên trước.

Not until + clause / time phrase + trợ đụng từ / to be + S + V-infinitive

Ví dụ: I didn’t know the truth until Julie called me.

Chuyển thành câu đảo ngữ cùng với Not until, ta bao gồm câu: Not until Julie called me did I know the truth.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 94, 95, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 94

(Mãi đến khi Julie gọi, tôi mới biết sự thật)

Ví dụ: I wasn’t in a good mood until I hung out with my friends.

Chuyển thành câu đảo ngữ cùng với Not until, ta tất cả câu: Not until I hung out with my friends was I a in good mood.

(Mãi mang lại lúc đi chơi với các bạn, tôi bắt đầu cảm thấy trung tâm trạng mình xuất sắc hơn)

Cách viết lại câu cùng với NOT UNTIL

Câu gốc: S + V (dạng phủ định) + O + until + time word/phrase/clause

Câu mới: It is/was not until + time word/phrase/clause + THAT + S + V (chia cùng thì với động từ khổng lồ be của mệnh đề trước)

Ví dụ: She didn’t buy a new computer until last year.

Viết lại câu là: It was not until last year that she bought a new computer.

(Mãi đến năm ngoái cô ấy mới tậu cái laptop mới)

CÁCH DÙNG ONLY WHEN

Only when thường được sử dụng trong câu đảo ngữ. Khác với Not until ở đoạn sau Only when chỉ là 1 mệnh đề, chứ không là các từ chỉ về thời gian. Về cấu tạo thì tựa như như Not until.

Cấu trúc ONLY WHEN

Only when + clause + trợ động từ / to be + S + V-infinitive

Ví dụ: I didn’t go swimming until the rain stopped.

Chuyển câu trên dùng kết cấu only when, ta gồm câu: Only when the rain stopped did I go swimming.

(Chỉ lúc trời tạnh mưa, tôi mới đi bơi)

Ví dụ: Robert isn’t happy until he knows his final kiểm tra score.

Khi gửi thành câu với only when, ta có thể viết là: Only when Robert knows his final demo score is he happy.

(Chỉ khi Robert biết lấy điểm số bài kiểm tra cuối khóa, anh ta bắt đầu cảm thấy vui)

*

Các dạng hòn đảo ngữ với ONLY

Cấu trúc tổng quát: Cụm từ với Only + clause / noun / …. + trợ đụng từ / to be + S + V-infinitive

Chúng ta có những dạng hòn đảo ngữ cùng với Only như trong bảng sau:

Only when + Clause

Chỉ mang đến khi

Only when Anna was 18 did she drink wine. (Mãi cho đến khi 18 tuổi, Anna bắt đầu uống rượu)

Only if + Clause

Chỉ khi, nếu

Only if you study hard can you pass the exam. (Chỉ khi bạn học chăm chỉ, các bạn mới có thể vượt qua kì thi)

Only after + Clause / Noun

Chỉ sau khi

Only after David had finished his homework could he play game. (Chỉ sau thời điểm David làm dứt bài tập về nhà, cậu ấy mới hoàn toàn có thể chơi game)

Only by + V-ing / Noun

Chỉ bởi cách

Only by learning hard can you get high score. (Chỉ bằng cách học chuyên cần thì chúng ta mới hoàn toàn có thể được điểm cao)

Only with + Noun

Chỉ với

Only with Ms.Lisa’s tư vấn did I finish the project. (Chỉ cùng với sự cung cấp của Ms.Lisa, tôi đã xong xuôi được dự án)

Only then + Clause

Chỉ cho lúc đó

Only then could he operate the machine. (Chỉ một dịp sau anh ta đã hoàn toàn có thể vận hành được vật dụng móc)

Only in this / that way + Clause

Chỉ bằng phương pháp này / cách đó

Only in this way can we increase our productivity. (Chỉ bằng phương pháp này họ mới rất có thể gia tăng được năng suất)

Only in  + adv of time / place

Chỉ ở vị trí / thời gian

Only in Ho chi Minh đô thị have I seen a lot of street activities khổng lồ take part in at the weekend. (Chỉ ở tp. Hcm tôi bắt đầu thấy tất cả nhiều hoạt động đường phố để tham gia vào thời gian cuối tuần)

 Lưu ý: ONLY ngã nghĩa mang đến chủ ngữ tức thì phía sau nó thì câu không tồn tại dạng đảo ngữ.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 19, Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3

Ví dụ: Only you can talk with him. (Chỉ tất cả bạn rỉ tai được cùng với anh ta)

Ví dụ: Only people having tickets can enter the concert On Sunday. (Chỉ những người dân có vé new được tới buổi hòa nhạc vào nhà Nhật)

✔️ Đảo ngữ câu điều kiện.

✔️ Cấu trúc Not Only But Also

Không yêu cầu lúc nào gồm Only bọn họ đều đảo ngữ. Dù cùng ý nghĩa, nhưng không hẳn only when dùng được trong cấu tạo It is…that như not until. Chúng ta nhớ ôn tập thường xuyên để nắm vững được công ty điểm ngữ pháp cạnh tranh mà dễ này nhé!