Cách dùng hiện tại hoàn thành

     

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì bây giờ đơn, từ bây giờ chúng ta thường xuyên học thì hiện tại xong (Present Perfect) – Đây là 1 trong trong các thì giờ Anh mà rất nhiều bạn nhầm lẫn biện pháp sử dụng khi học ngữ pháp tiếng Anh cùng ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Cách dùng hiện tại hoàn thành


Thì hiện tại tại chấm dứt (Present Perfect) rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày tương tự như trong bài thi TOEIC. Bạn đã biết những gì về bí quyết và cách dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm trong bài viết dưới phía trên nhé.

Trong nội dung bài viết này cô sẽ chia sẻ đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, phương pháp sử dụng, lốt hiệu nhận ra và bài bác tập củng nắm rèn luyện. Vào từng cách thực hiện cô sẽ bổ sung cả mẹo nhận biết và xem xét những ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng để chúng ta học không hề thiếu và hiểu kỹ năng thì hiện nay tại xong chi huyết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện nay tại hoàn thành sử dụng để miêu tả về một hành động đã xong cho tới thời điểm hiện nay mà ko bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì lúc này hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi làm việc cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu lấp định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp gỡ nhau vào một thời gian dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở về quê hương của bản thân mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bắt đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đang từng phượt tới Việt Nam bao giờ chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bắt đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành tính đến thời điểm lúc này mà không đề cập cho tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ sẽ kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy đang sống cả đời sinh hoạt Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : họ có thể sử dụng Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn cho đa số trường đúng theo như lấy ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books & he is working on another book. (Anh ấy vẫn viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” chỉ ra rằng khi một chiếc gì đó ban đầu trong quá khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ đã ở với cửa hàng chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác làm việc ở đây kể từ khi tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một gớm nghiệm tính đến thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ tuyệt nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, cơ mà tôi chưa khi nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của chính mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đã đi sở hữu sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý đặc biệt: Trong một vài trường hợp, ta sử dụng trạng thái thừa khứ phân từ của rượu cồn từ khổng lồ BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân từ bỏ của hễ từ GO.

Trong các thì tiếng Anh, "thì lúc này hoàn thành" và "thì vượt khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn cách sử dụng. Bởi vì vậy, chúng ta lưu ý thật cẩn thận để thực hiện thì giờ Anh thật hợp lý trong ngữ cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu phủ định với câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up khổng lồ now = up lớn the present: cho cho bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong 2 năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ trong thì lúc này hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” cùng đứng trước đụng từ phân tự II.

- already: cũng có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, và thường được sử dụng trong câu lấp định với nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyện này sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau khi học kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng về thì lúc này hoàn thành chúng ta nên làm bài bác tập dưới đây để củng cố bền vững và kiên cố hơn, gọi và biết phương pháp áp dụng tốt nhất có thể nhé!

Bài tập 1: Đọc những tình huống, sử dụng những động từ dưới đây và viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk và her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Khổng lồ the cửa hàng to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going khổng lồ the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Khổng lồ the bank."

Bài tập 3: trả lời các thắc mắc dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you like something to eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vị you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to lớn the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you like something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says, "Can I speak to lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan lớn eat at a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: chia thì hiện tại tại chấm dứt và quá khứ đơn. (Bài tập cải thiện này sẽ giúp bạn nhận thấy rõ về thì hiện tại hoàn thành và vượt khứ đối kháng – đó là 2 thì đa số chúng ta dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to nhật bản but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ khổng lồ win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Giải Sgk Toán Lớp 4 Trang 167 168 Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Phân Số

12. Last year we……… to Italy.

13. John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the game of chess?

Bài tập 6: các bạn hãy viết các câu hỏi để hỏi những việc mọi tín đồ đã làm, sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place to live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you kiến thiết this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Tầng Keo Giày Của Sứa Có Ý Nghĩa Gì ? Tầng Keo Dày Của Sứa Có Ý Nghĩa Gì

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken to a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kỹ năng và kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm rõ và rất có thể vận dụng trơn tru tru khi sử dụng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói bình thường và khi làm bài bác TOEIC Reading nói riêng.