Cách dùng especially

     

Mang nghĩa sệt biệt, đặc trưng là, đặc trưng cho (very much; more than usual or more than other people or things) - Source: Cambridge


I chose this especially for your new house.They invited her khổng lồ speak especially because of her experience in inner cities.

Bạn đang xem: Cách dùng especially


Parents of young children often become depressed, & this is especially true of single parents.This particular stretch of coast is especially popular with walkers.This variety of rose is especially hardy và drought-resistant.It"s a pity you couldn"t come - I especially wanted you lớn meet my friend Jo.He was especially fond of his youngest brother.She campaigned throughout the US, but especially in the northeast.

Đọc kĩ những câu lấy một ví dụ trên thì các em dễ ợt nhận thấy ESPECIALLY đều tuân thủ theo tác dụng chính của một adverb


Sự khác nhau duy duy nhất với ESPECIALLY là SPECIALLY sẽ mang nghĩa KHÁC BIÊT "in a way that is not ordinary" (một cách bất thường)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

We don’t want lớn be treated specially. (Chúng tôi không thích bị đối xử khác thường)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

This is a specially good wine."Is there anything you want to vị this evening?" "Not specially."The children really liked the museum, specially the dinosaurs.I"m not specially keen on cheese.I wasn"t specially interested in his book.She seemed specially keen khổng lồ talk khổng lồ him.The meeting was specially well attended tonight.Are you specially interested in watching this programme?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I came here specially lớn see you. She has a wheelchair that was specially made for her. The opera "Aida" was specially written for the opening of the Cairo opera house in 1871.

Xem thêm: Nếu Một Xã Hội Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có Pháp Luật, Xã Hội Sẽ


SPECIALLY sở hữu nghĩa "particularly", "above all" - trong vớ cả, độc nhất là vật gì (giữa những lựa chọn)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

She enjoys exercise, especially aerobics (Cô ấy thích bầy dục, duy nhất là thể thao thẩm mỹ. Điều này tức là trong các môn thể dục, cô ấy mê say nhất là thể dục thẩm mỹ).I especially liked his latest novel (Tôi quan trọng thích cuốn tiểu thuyết tiên tiến nhất của ông ấy. Trong tương đối nhiều tác phẩm của ông ấy, tôi say đắm nhất là cuốn đái thuyết mới phát hành).

"Especially" còn được dùng với nghĩa "very", "extremely" - rất, cực kỳ, nhằm mục đích nhấn to gan lớn mật mức độ sự việc.

Xem thêm: Top 7 Cách Mở Nắp Lọ Nước Hoa Đã Hết, Cách Chiết Nước Hoa Ra Chai Nhỏ


She’s not especially talented. (Cô ta không phải là năng lực gì quánh biệt)Getting food supplies to the region is especially urgent now. (Hiện tại, việc cung cấp đồ nạp năng lượng đến khu vực đó là vấn đề rất cung cấp bách)

"Especially" tất cả nghĩa "for a particular purpose" - vì một mục đích cụ thể.


Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the liên kết in the email to confirm your subscription!