Cách Đọc Danh Từ Số Nhiều

     

Đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh 6. Trong bài học này, họ sẽ cùng tìm hiểu về danh trường đoản cú số nhiều; cách ra đời và biện pháp phát.

Bạn đang xem: Cách đọc danh từ số nhiều

*

Danh trường đoản cú số nhiều

Trong tiếng Anh, danh từ bỏ số các được thành lập và hoạt động theo những cách sau:

Thành lập danh từ số nhiều bằng phương pháp thêm S vào sau danh từ bỏ là cách thông dụng nhất.Hãy cùng học các ví dụ mặt dướii:1 book – 2 books (quyển sách)1 bag – 2 bags (túi xách)1 táo apple – 2 apples (trái táo)a chair – 3 chairs (cái ghế)Thành lập danh trường đoản cú số nhiều bằng cách thêm ES vào sau cùng danh từ. Thêm ES sau danh tự tận cùng bởi o, s, x, z, sh, ch.Hãy cùng tham khảo các trường đúng theo sau đây: – phần lớn các danh từ bỏ tận cùng bởi -ođều thêm-s:zero → zeros (số không)solo → solos (ca sỹ hát đơn)studio → studios (studio)

Một số không nhiều thì thêm-es:


hero → heroes (anh hùng)tomato → tomatoes (cà chua)potato → potatoes (khoai tây)

a bus – buses (xe buýt)a box – boxes (cái hộp)a watch – watches (đồng hồ treo tay)a quiz – quizes (câu đố)

Danh từ bỏ tận cùng bằng Y, đổi Y thành I thêm ESA family – 2 familiesOne baby – two babiesA lady – 2 ladiesNhững danh từ tận bằng Y và trước Y là một trong nguyên âm, chúng ta chỉ thêm S để ra đời danh tự số nhiều.Ví dụ:a play – plays (vở kịch)a boys – 2 boys (bé trai)a day – 2 days (ngày vào tuần)Danh tự tận cùng bởi F/FE, đổi F/FE thành V thêm ES để ra đời danh tự số nhiềuVí dụ:a shelf – 2 shelves (cái kệ)a wife – 2 wives (người vợ)a leaf – 2 leaves (chiếc lá)Danh từ số các bất qui tắc cố kỉnh đổi hình thức để thành lập và hoạt động số nhiềua person – 2 peoplea child – 2 childrena man – 2 mena woman – 2 womena tooth – 2 teetha foot – 2 feet

Cách phạt âm -S/-ES

Danh từ bỏ số những trong tiếng Anh được thành lập theo vô số cách thức khác nhau, và giải pháp phát âm danh từ số các cũng khác biệt khi chúng được thêm S hoặc ES.

Cách phát âm –s hoặc –es sau động từ hoặc danh từ phụ thuộc vào âm đứng phía trước nó. Động từ hoặc danh từ lúc thêm –s hoặc –es được phát âm như sau:

/ɪz/ sau động từ hoặc danh từ tận cùng bằng những âm /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ//s/ sau động từ hoặc danh từ tận cùng bằng những âm vô thanh /p/, /k/, /f/, /θ/, /t//z/ sau động từ hoặc danh từ tận cùng bằng âm còn lại.

Xem thêm: Lúc Trời Không Có Gió Một Máy Bay

EXERCISE 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

skims B. Works C. Sits D. Laughsfixes B. Pushes C. Misses D. Goescries B. Buzzes C. Studies D. Suppliesholds B. Notes C. Replies D. Singskeeps B. Gives C. Cleans D. Preparesruns B. Fills C. Draws D. Catchesdrops B. Kicks C. Sees D.

Xem thêm: Tìm Các Từ Có L / N Có Nghĩa Như Sau Giữ Chặt Trong Lòng Bàn Tay Là Gì

Hopestypes B. Knocks C. Changes D. Wantsdrinks B. Rides C. Travels D. Leavescalls B. Glasses C. Smiles D. Learnsschools B. Yards C. Labs D. Seatsknives B. Trees C. Classes D. Agreesbuses B. Horses C. Causes D. Tiesgarages B. Boats C. Bikes D. Roofsships B. Roads C. Streets D. Speaks