CÁCH DI CHUYỂN BẢNG TRONG WORD

     

1. Đặt lại nằm trong tính mang lại Table

– Trước khi di chuyển bạn các bạn cần chỉnh sửa lại nằm trong tính cho bảng nếu không khi dịch rời hoặc sao chép bảng ko ở đúng vị trí. Chuột buộc phải vào bảng -> Table Properties để cấu hình thiết lập thuộc tính mang lại bảng:

*

– hộp thoại lộ diện lựa lựa chọn tab Table -> trong mục Text wrapping kích lựa chọn None -> OK như vậy khi dịch rời hay xào nấu table sẽ ngơi nghỉ đúng vị trí đặt con trỏ con chuột và khồng làm đổi khác cấu trúc văn bản:

*
trong mục Text wrapping kích chọn None" width="439" height="450" />

– trường hợp trường hợp chọn Around khi coppy bảng làm chuyển đổi vị trí và nội dung văn bản:

*

2. Di chuyển xào nấu Table

– Để di chuyển bảng tới địa chỉ khác triển khai nháy loài chuột vào ô vuông cất mũi tên 4d trên bảng:

*

– dìm giữ và di chuyển tới vị trí bạn ước ao muốn:

*

– Trường hợp muốn xào nấu bảng tới vị trí khác chuột nên vào bảng chọn Copy:

*

– dịch rời chuột cho tới vị trí nên dán -> chuột yêu cầu chọn Paste:

*
chuột buộc phải chọn Paste" width="678" height="471" />

– tác dụng bảng vẫn được sao chép cho thí sinh trang bị 2, việc còn lại bạn chỉ cần chỉnh sửa câu chữ trong bảng cho phù hợp với thí sinh.