CÁCH CHÈN SỐ TRANG TRONG EXCEL

     
Excel cho duhoctop.vn 365 Excel cho duhoctop.vn 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn muốn hiển thị số trang trên các trang khi bạn in trang tính duhoctop.vn Excel, bạn có thể chèn số trang vào đầu trang hoặc chân trang của các trang trong trang tính. Số trang mà bạn chèn vào sẽ không hiển thị trong trang tính ở dạng xem Thường — chúng chỉ hiển thị ở dạng xem Bố trí Trang và trên các trang in ra.

Bạn đang xem: Cách chèn số trang trong excel


Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì dạng xem của bạn có thể khác một chút nhưng nếu không có lưu ý gì thì chức năng của chúng đều giống nhau.


Thêm số trang vào một trang tính

Bấm vào trang tính mà bạn muốn chèn số trang vào đó.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

*

Excel hiển thị trang tính ở dạng xem Bố trí Trang. Bạn cũng có thể bấm tùy chọn Bố

*
trang trên thanh trạng thái để hiển thị dạng xem này.

Trên trang tính, hãy bấm vào Bấm để thêm đầu trang hoặc Bấm để thêm chân trang.

Làm như vậy sẽ hiển thị Công cụ Đầu trang & Chân trang, thêm tab Thiết kế.

Để chỉ rõ bạn muốn số trang xuất hiện ở chỗ nào trong đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm vào hộp Phần bên trái, Phần ở giữa, hoặc Phần bên phải của đầu trang hoặc chân trang.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Thành phần Đầu trang & Chân trang, hãy bấm Số Trang.

*

Chỗ dành sẵn & xuất hiện trong phần đã chọn.

Nếu bạn muốn thêm tổng số trang, hãy nhập dấu cách sau &, nhập / theo sau là dấu cách và sau đó trong nhóm Thành phần Đầu trang & Chân trang, bấm Số Trang.

Chỗ dành sẵn & / & xuất hiện trong phần đã chọn

Hãy bấm vào chỗ bất kỳ bên ngoài vùng đầu trang hoặc chân trang để hiển thị số trang thực tế trong dạng xem Bố trí Trang.

Sau khi bạn đã làm việc xong trong dạng xem Bố trí Trang, trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Thông thường.

*

Bạn cũng có thể bấm vào

*
Bình thường trên thanh trạng thái.

Bạn có thể chèn số trang vào trang tính trong dạng xem Bố trí Trang nơi bạn có thể nhìn thấy chúng hoặc bạn có thể dùng hộp thoại Thiết lập Trang nếu bạn muốn chèn số trang cho nhiều trang tính cùng lúc. Đối với các kiểu trang tính khác, chẳng hạn như trang tính biểu đồ, bạn chỉ có thể chèn số trang bằng cách dùng hộp thoại Thiết lập Trang.

Thêm số trang vào nhiều trang tính

Bạn có thể chèn số trang vào nhiều trang tính trong sổ làm việc của mình bằng cách dùng hộp thoại Thiết lập Trang. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn có hai trang tính và mỗi trang tính đều dài hai trang, thì trang tính thứ nhất có hai trang được đánh số là 1 và 2. Trang tính thứ hai cũng sẽ có hai trang được đánh số là 1 và 2.


Mẹo: Để thêm số trang vào tất cả các trang tính trong một sổ làm việc một cách liên tục, bạn phải thay đổi số trang bắt đầu của mỗi trang tính. Để có thêm thông tin, hãy xem Đặt số khác cho trang bắt đầu.


Bấm vào trang tính hoặc trang biểu đồ mà bạn muốn thêm số trang vào đó.

Để chọn

Làm thế này

Một trang tính đơn

Bấm tab trang tính.

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

Hai hay nhiều trang tính liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

Hai hay nhiều trang tính không liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

Tất cả trang tính trong sổ làm việc

Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.


Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.


Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm công cụ Khởi động Hộp thoại kế bên Thiết lập Trang.

Trong hộp thoại Thiết lập Trang, trên tab Đầu trang/Chân trang, hãy bấm Đầu trang Tùy chỉnh hoặc Chân trang Tùy chỉnh.

Để chỉ rõ bạn muốn số trang xuất hiện ở chỗ nào trong đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm vào trong hộp Phần bên trái, Phần ở giữa, hoặc Phần bên phải.

Để chèn số, hãy bấm vào nút Chèn Số Trang

*
.

Chỗ dành sẵn & xuất hiện trong phần đã chọn.


Lưu ý: 

Nếu bạn muốn thêm tổng số trang, hãy nhập một dấu cách sau &,nhập / theo sau là dấu cách, rồi bấm vào nút Chèn Số Trang

*
.

Chỗ dành sẵn & / & xuất hiện trong phần đã chọn.


Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

Để đánh số tất cả các trang của trang tính trong sổ làm việc một cách liên tục, trước tiên bạn hãy thêm số trang vào tất cả các trang tính trong sổ làm việc, rồi dùng quy trình sau để bắt đầu số trang cho mỗi trang tính với số phù hợp. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn có hai trang tính và mỗi trang tính sẽ in ra hai trang, bạn sẽ dùng quy trình này để đánh số trang cho trang tính thứ hai bắt đầu từ trang 3.

Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm công cụ Khởi động Hộp thoại kế bên Thiết lập Trang.

Trêm tab Trang, trong nhóm Số của trang đầu, hãy nhập số mà bạn muốn dùng làm số trang cho trang đầu tiên.

Để dùng hệ thống đánh số trang mặc định, hãy nhập Tự động vào hộp Số của trang đầu.

Đổi thứ tự đánh số trang

Theo mặc định, Excel đánh số và in các trang theo thứ tự từ trên xuống dưới rồi từ trái sang phải trên một trang tính, nhưng bạn có thể đổi hướng để đánh số và in các trang theo thứ tự từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới.

Bấm vào trang tính mà bạn muốn thay đổi thứ tự đánh số trang.

Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm công cụ Khởi động Hộp thoại kế bên Thiết lập Trang.

Trên tab Trang tính, dưới Thứ tự trang, bấm Xuống, rồi qua hoặc Qua, rồi xuống.

Hướng của mỗi tùy chọn được hiển thị trong hộp xem trước.

Xóa số trang

Bấm vào trang tính hoặc trang biểu đồ mà bạn muốn loại bỏ số trang.

Để chọn

Làm thế này

Một trang tính đơn

Bấm tab trang tính.

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

Hai hay nhiều trang tính liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

Xem thêm: Giải Bài Toán Một Mảnh Đất Hình Chữ Nhật

Hai hay nhiều trang tính không liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

Tất cả trang tính trong sổ làm việc

Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.


Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm chuột phải vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.


Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm công cụ Khởi động Hộp thoại kế bên Thiết lập Trang.

Trên tab Đầu/Chân trang, trong hộp Đầu trang hoặc Chân trang thả xuống, hãy bấm (không có).


Thêm số trang

Trên tab Chèn, bấm vào Đầu trang & Chân trang.

Excel động thay đổi thành dạng xem Bố trí Trang.

Trên tab & Trang đầu trang, bấm vào Đầu trang hoặc Chân trang, rồi chọn định dạng số trang bạn muốn.

Số trang ở đầu trang sẽ xuất hiện ở đầu trang in và số trang ở chân trang sẽ xuất hiện ở dưới cùng.

Khi hoàn tất, bạn có thể duy trì ở dạng xem Bố trí Trang hoặc bạn có thể chuyển sang dạng xem Thông thường bằng cách bấm thông thường trên tab Dạng xem.

Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

Bạn có thể bắt đầu trang tính in đầu tiên với một số trang khác 1. Điều này hữu ích nếu có các trang in khác sẽ xuất hiện trước trang tính. Ví dụ: bạn có thể in tài liệu Word có 2 trang tài khoản cho trang 1 và 2 và trang tính Excel sẽ bắt đầu ở trang 3.

Trên tab Bố trí Trang, bấm Thiết lập Trang.

Trên tab Trang, trong hộp Số của trang đầu, hãy nhập số mà bạn muốn cho số trang đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn muốn số của trang đầu tiên là 3,bạn hãy nhập số 3.

Bấm OK.

Nếu bạn đang sử dụng định dạng số trang đếm tổng số trang, ví dụ: Trang 3/7,bạn sẽ cần phải điều chỉnh sang số thứ hai. Việc điều chỉnh này sẽ đảm bảo rằng bạn không kết thúc bằng những nội dung như sau: Trang 10/7.

Trong Thiết lập Trang,bấm vào tab Đầu trang/Chân trang, rồi bấm đầu trang tùy chỉnh hoặc Chân trang Tùy chỉnh.

Sau Trang & của &,hãy nhập dấu cộng (+), rồi nhập số trang trước số trang đầu tiên của bạn.

Ví dụ, nếu 3 là số trang đầu tiên của bạn, bạn cần đưa 2 trang vào tổng số đếm trang. Vì vậy, bạn sẽ nhập +2 ở cuối: Trang & của &+2 rồi bấm OK.

Bấm OK một lần nữa.

Thay đổi thứ tự đánh số cho các trang

Trên tab Bố trí Trang, bấm Thiết lập Trang, rồi bấm Trang tính.

Bên dưới Thứ tựtrang, chọn thứ tự đánh số trang mà bạn muốn.

Loại bỏ số trang

Trên tab Bố trí Trang, bấm Thiết lập Trang, sau đó bấm Đầu trang/Chân trang.

Bên dưới Đầu trang hoặc Chân trang, chọn (không có).

Bạn có thể phải cuộn để tìm (không có) ở đầu danh sách.


Thêm số trang

Trên tab Bố trí, bên dưới Thiết lập Trang,bấm vào Đầu & Chân trang.

Trên menu bật lên bên dưới Đầu trang hoặc Chân trang, chọn định dạng số trang mà bạn muốn thêm.

Định dạng đầu trang xuất hiện ở đầu trang in và định dạng chân trang sẽ xuất hiện ở dưới cùng.


Mẹo: 

Bạn có thể xem cách số trang sẽ xuất hiện bằng cách xem trang tính ở chế độ xem trước. Trên tab Bố trí, bên dưới In ,bấm vào Xem trước.

Để thêm số trang vào nhiều trang tính trong sổ làm việc của bạn cùng một lúc, hãy chọn các trang tính bạn muốn trước khi bấm vào Đầu trang & Chân trang. Định dạng số trang bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các trang tính được chọn.

Bạn có thể tạo đầu trang hoặc chân trang hoàn toàn tùy chỉnh với số trang bằng cách bấm vào Tùy chỉnh Đầu trang hoặc Tùy chỉnh Chân trang ,rồi làm theo các hướng dẫn đã cung cấp.


Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

Trên tab Bố trí, bên dưới Thiết lập Trang,bấm vào Đầu & Chân trang.

Thêm số trang ở định dạng bạn muốn.

Bấm vào Tùy chỉnh Đầu trang hoặc Tùy chỉnh Chântrang, tùy thuộc vào vị trí số trang xuất hiện.

Hãy tìm mã số trang ở &, rồi bấm ngay sau đó để di chuyển điểm chèn đến vị trí này.

Nhập dấu cộng (+), rồi nhập số trang mà bạn muốn chuyển tới trang bắt đầu. Ví dụ: để bắt đầu ở trang 4, bạn sẽ tăng số trang bắt đầu thêm ba trang, vì vậy bạn nhập +3. Mã lúc này xuất hiện dưới &+3.

Bấm OK.

Trong hộp Đầu trang hoặc Chân trang, đầu trang hoặc chân trang mới của trang đầu tiên sẽ được hiển thị.


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng định dạng số trang bao gồm tổng số trang, chẳng hạn như Trang 4 trên 7,hãy đảm bảo rằng bạn cũng thêm dấu cộng (+) và số trang sẽ tăng lên tổng mã trang, &.


Thay đổi thứ tự đánh số cho các trang

Trên tab Bố trí, bên dưới Thiết lập Trang,bấm vào Đầu & Chân trang.

Trên tab Trang tính, bên dưới Thứ tự trang, chọn thứ tự đánh số trang mà bạn muốn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gia Hạn 3G Viettel Tiếp Tục Sử Dụng Như Thế Nào?

Loại bỏ số trang

Trên tab Bố trí, bên dưới Thiết lập Trang,bấm vào Đầu & Chân trang.