Cách Cài Đặt Proteus 8

     
DOWNLOAD PROTEUS 8.8 FULL Key & VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

I.Những thiên tài mới rất nổi bật có trong phiên bạn dạng Proteus 8.8 (Bản chuẩn):

Design RulesSamacsys Library ImportDesign ExplorerDesgin VariantsSnapEDA Library ImportESDL Library ImportUltraLibrarian ImportPower Planes

Download Proteus 8.8 FULL TẠI ĐÂY

Pass giải nén : duhoctop.vn

Tham khảo thêm :

Seri lý giải vẽ mạch với PROTEUS -Xem xong vẽ được luôn Tại đây

II.Hướng dẫn cài đặt Proteus 8.8 FULL bởi hình ảnh

Bước 1: Nhấn lựa chọn Next

*

Bước 2: Tích chọn I accept the terms of this agreement –> Next

*

Bước 3: Chọn Use a locally installed lincense key –> Next

*

Bước 4: Nhấn chọn Next

*

Bước 5: Nhấn chọn Browse For Key tệp tin –> đi đến thư mục Licence trong file giải nén tìm về file Licence.lxk –> Open

*

Bước 6: Nhấn chọn Yes –> Install

*

Bước 7: Nhấn chọn Close

*

Bước 8: Để mang định –> Next

*

Bước 9: Nhấn lựa chọn Custom

*

Bước 10: Chọn mặt đường dẫn cài đặt và lưu trữ –> Next

*

Bước 11: Để khoác định –> Next

*

Bước 12: Để mặc định –> Next

*

Bước 13: Nhấn lựa chọn Install

*

Quá trình cài đặt diễn ra, đợi trong vài phút…

*

Bước 14: Nhấn chọn Close

*

Bước 15: Đi đến thư mục Crack tìm tới file P8.8.sp1.exe. Mở chạy file này với quyền Admin.