Các Cách Chứng Minh Tam Giác Đồng Dạng

     

Để chứng tỏ 2 tam giác đồng dạng thì những em rất cần phải nắm được triết lý hai tam giác đồng dạng và các cách chứng minh mà Timgiasuhanoi.com giới thiệu dưới đây.

Nhắc lại một ít định hướng về tam giác đồng dạng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EM.