Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh 2016

     

Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh về tăng tốc khối đại liên hiệp toàn dân tộc, xây đắp Đảng và khối hệ thống chính trị trong sạch, vững khỏe mạnh theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh đó là mục tiêu Đảng với nhân dân cùng nhắm đến trong năm 2020. Mỗi cá thể đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm để đóng góp thêm phần xây dựng Đảng với nhà nước ngày 1 vững mạnh.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh 2016


*
*

Bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn 2020


Nội dung siêng đề năm 2020 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng. # theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Mẫu phiên bản đăng cam kết này thường thực hiện vào đầu năm, đây cũng chính là 1 trong số những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên thời điểm cuối năm. Mời các Đảng viên cùng theo dõi mẫu bạn dạng đăng ký trong bài viết dưới đây:

1. Bạn dạng đăng ký kết thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức sài gòn 2020

Bạn hoàn toàn có thể tải phiên bản đăng cam kết thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tp hcm 2020 dưới nội dung bài viết này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20…

Dành mang đến cán bộ công chức, viên chức, nhân viên (đảng viên và không đảng viên)

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM 2020

(Gắn với cam đoan thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về tạo Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Họ cùng tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Sinh hoạt tại đưa ra bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ câu chữ phát động trào lưu thi đua của cơ quan, 1-1 vị. Tôi xin tận hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với các nội dung sau:

I. Đăng cam kết tham gia thi đua thực hiện giỏi nhiệm vụ được giao thêm với các trào lưu thi đua do những cấp phạt động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng cam kết tham gia thi đua gắn thêm với cam kết thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết tw 4 khóa XII về xây đắp Đảng

1. Về tư tưởng chủ yếu trị

(Luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hcm và con đường lối thay đổi của Đảng; không có thể hiện suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống

(Luôn rèn luyện, tu chăm sóc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu trong công tác làm việc và cuộc sống, trong đấu tranh chống nhà nghĩa cá nhân, quan liêu liêu tham nhũng, lãng phí; ko có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

(Luôn nêu cao niềm tin trách nhiệm trong tiến hành nhiệm vụ; thay đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm cho việc; chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, tải cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân triển khai đường lối, quan điểm chủ trương, quyết nghị của Đảng, cơ chế pháp luật ở trong nhà nước; tích cực học tập nâng cấp trình độ và năng lực công tác; dứt tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

(Thực hiện nay nghiêm những nguyên tắc ở của tổ chức; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; trường đoản cú giác chấp hành các nghị quyết, lao lý của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và khu vực cư trú).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo: bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa 12

5Về đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh:

Căn cứ siêng đề tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, cá nhân chọn một trong những nội dung cụ thể gắn với chuyên đề của năm nhằm đăng ký triển khai bằng những việc làm, hành vi cụ thể, chăm chú khắc phục những hạn chế, lâu dài của cá nhân trong thời hạn qua với phương hướng, chiến thuật khắc phục đông đảo hạn chế, vĩnh cửu (qua kiểm điểm, tiến công giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Chuyên đề năm 2020 là: “Tăng cường khối đại liên minh toàn dân tộc, xuất bản Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững bạo gan theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)

6Về cam kếttu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm hóa học đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

– Tự cam đoan về việc không phạm luật 27 biểu lộ suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” mà lại Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về phát hành Đảng đang chỉ ra;

– phiên bản thân tự kiểm điểm cùng khắc phục bộc lộ suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” mà bạn dạng thân nhận ra cần khắc phục; hoặc những biểu hiện mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.

– Về phương hướng, phương án thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………….

7. Về kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh ủy

(Nội dung này chỉ vận dụng đối với cá nhân là tín đồ đứng đầu cấp cho ủy, chủ yếu quyền, cơ quan, đối chọi vị. Các bè bạn đã xây cất kế hoạch hành vi của cá nhân sau khi tham gia học tập, tiệm triệt thì nội dung này là cam đoan thực hiện kế hoạch hành vi đã xây dựng).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Làm Mưt Dừa Ngon & Chuẩn Nhất 2022, Cách Làm Mứt Dừa Ngon & Chuẩn Nhất 2022

III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào khắc ghi X vào ô tương ứng):

1.
Danh hiệu “Lao động tiên tiến”……………………………
2.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..
Có sáng kiến, chiến thuật hữu ích, chủ đề trong công tác……
3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………
Có sáng kiến, chiến thuật hữu ích, chủ đề trong công tác……
4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….
Có sáng sủa kiến, phương án hữu ích, đề tài trong công tác……
5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..
Có sáng sủa kiến, phương án hữu ích, đề tài trong công tác……
Đăng ký vẻ ngoài khen thưởng năm 2020 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):
1.Giấy khen của thủ trưởng ban ngành ………………………..
2.Bằng khen của quản trị UBND tỉnh Khánh Hòa …………
3.Bằng khen của bộ hoặc cơ sở ngang cỗ (ngành dọc) …
4.Bằng khen của Thủ tướng cơ quan chính phủ …………………….
5.Huân chương các hạng ……………………………………

(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không phải là đảng viên thì không cần chứng thực của đưa ra bộ)

Xác nhận của đơn vị Người đăng ký

chứng thực của bỏ ra bộBạn rất có thể tải Bản đk thi đua cá thể học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức sài gòn 2020 mẫu mã 1 trên đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài bác thu hoạch thông tư 05 năm 2020

2. Mẫu 2: phiên bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh năm 2020

ĐẢNG ỦY …….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……….. ……, ngày ….. Mon …. Năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020

“Tăng cường khối đại liên kết toàn dân tộc, sản xuất Đảng và hệ thống chính trị vào sạch, vững táo bạo theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

—————-

Họ với tên: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: Đảng viên.

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể: viên chức.

Sinh hoạt tại bỏ ra bộ: bỏ ra bộ ……………………………………………………………………………………

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … mon .. Năm … của Đảng ủy ……. Về câu hỏi viết phiên bản đăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2020 “Tăng cường khối đại cấu kết toàn dân tộc, desgin Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh dạn theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Tôi xin đk và hạ quyết trung khu học tập chuyên đề năm 2019 rõ ràng như sau:

I. Các chuẩn mực chủ yếu trong văn bản đăng ký

Tư tưởng hcm về tôn kính Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được biểu đạt là phải tất cả thái độ review cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, ước ao thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Thiết yếu tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, hero đã tạo cho “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ review cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng dân chúng còn yêu cầu đặc biệt để ý không xâm phạm mang đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, ko xúc tù nhân dân. Phải luôn luôn luôn tôn trọng với giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tứ tưởng tp hcm về âu yếm đời sống quần chúng. # là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và bởi dân. Theo Bác, ước ao có mức độ dân, lòng dân thì phải quan tâm đời sống của dân. Trước lúc đi xa, tp hcm vẫn thân yêu “đầu tiên là công việc đối với nhỏ người”. Tín đồ dặn trong di thư “Đảng cần được có planer thật giỏi để phân phát triển tài chính và văn hóa, nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đạo đức sài gòn về ý thức tôn trọng quần chúng. # thể hiện trông rất nổi bật ở sự thống tuyệt nhất giữa bốn tưởng đạo đức nghề nghiệp và bốn tưởng chủ yếu trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai quật ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức sài gòn là tôn vinh ý dân, mức độ dân, vì “dễ mười lần không dân cũng chịu. Nặng nề trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì chưng vậy, “đối cùng với dân ta đừng bao gồm làm điều gì trái ý dân. Dân mong muốn gì, ta cần làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức ship hàng nhân dân, mến thương nhân dân, thiệt sự tôn kính nhân dân.

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo trung ương nêu rõ, mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập chăm đề năm 2019 là tăng cường việc thành lập ý thức tôn kính Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo hễ lực to bự cho việc làm đổi mới, góp phần tăng mạnh xây dựng Đảng vào sạch, vững mạnh mẽ về chủ yếu trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức, xây cất Nhà nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa của dân, do dân, bởi dân, củng cố khối hệ thống chính trị trong tiến trình hiện nay.

Tham khảo: bài thu hoạch nghị quyết tw 4 khóa 12

II. Các nội dung đk theo thực tế công tác

Dựa trên các chuẩn chỉnh mực thiết yếu trong câu chữ đăng ký, tôi đăng ký những nội dung theo thực tiễn công tác như sau:

– triển khai đúng những quan điểm của Đảng, chế độ pháp luật trong phòng nước trong thực hành thực tế công vụ, trong quan hệ tình dục với Nhân dân. Tích cực và lành mạnh tham gia các chương trình mục tiêu, cách tân và phát triển kinh tế, văn hóa, xóm hội, con fan do Đảng, công ty nước đề ra và vạc động, làm gương và giúp sức nhân dân xóa đói, sút nghèo sống địa phương, trong cộng đồng.

– kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, trường đoản cú giác triển khai cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp quần chúng. # tham gia, triển khai lời dạy dỗ của chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn bạn ta theo mình, đề nghị làm gương trước”.

+ “Gương mẫu mã trong thực hiện, tuyên truyền và bảo đảm chủ trương, mặt đường lối của Ðảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước; chuẩn bị sẵn sàng hy sinh lời ích cá thể vì tiện ích chung của Ðảng, công ty nước cùng của nhân dân”;

+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong nâng cao thực tế, gần cận để hiểu rõ sâu xa tâm tư, nguyện vọng đường đường chính chính của quần chúng, thứ 1 trong tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng công tác và địa điểm cư trú”;

+ Về quan hệ giới tính với dân chúng phải: “Nêu cao ý thức ship hàng nhân dân; làm việc với thể hiện thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức xử lý những lợi ích quang minh chính đại của Nhân dân; lắng nghe trung ương tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán cỗ dưới quyền. Gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh cùng với những biểu hiện vô cảm, quan tiền liêu, cửa ngõ quyền, hách dịch và những hành vi nhũng nhiễu, khiến phiền hà Nhân dân”.

III. Hướng đk phấn đấu trong thời hạn tới.

Về câu hỏi triển khai triển khai chuyên đề năm 2020, tôi nhận thấy phiên bản thân mình phải tráng lệ và trang nghiêm khắc phục đông đảo khuyết điểm trong phong thái làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen có tác dụng việc, thói quen sinh hoạt, nói năng,… làm tác động đến cơ sở và uy tín phiên bản thân; nêu cao lòng tin trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và cách biểu hiện dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách với lời nói, bài toán làm của chính mình trước tập thể, cấp trên với trước quần chúng.

Xem thêm: Cách Làm Ruốc Thịt Lợn Bằng Tay Thơm Ngon Hấp Dẫn, Cách Làm Ruốc Chuẩn & Ngon Nhất 2022

Với những nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết trọng điểm năm 2020 kết thúc tốt trách nhiệm và thực hiện xuất sắc các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA chi BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bạn có thể tải bạn dạng đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức sài gòn năm 2020 chủng loại 2 trên đây:

TẢI VỀ

Tham khảo: bài thu hoạch nghị quyết tw 9 khóa 12

Link bài viết: https://duhoctop.vn/ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-2020/

Link trang chủ: https://duhoctop.vn/

Từ khóa tra cứu kiếm

bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2016bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm năm nhâm thìn của đảng viênbản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2016ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh 2016bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm cua giao vienbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2017bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2013bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2014bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012mẫu bản đăng cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minhbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm năm 2016 violetbản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh 2015bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh phái nam 2017ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minh nam giới 2016bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012 của đảng viênbản đk tập thể tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015ban dang ky học hành và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đăng ký cá thể phấn đấu rèn luyện tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh nămbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn nam 2016bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2018bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2014mẫu bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2013bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn về trung thực trách nhiệmhướng dẫn viết bạn dạng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2015ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho đưa ra minh phái mạnh 2015bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2016mẫu bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2016bản dăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn 2017bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm 2017năm 2017bản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2015 cá nhânbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm chuyên đề năm 2015bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm 2017 của giáo viênbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm năm nhâm thìn 2016mau ban dang ky ca nhan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minhbản đăng ký cá nhân phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm năm 2016ban dang ky noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho bỏ ra minhbản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn nam 2015bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hcm năm năm ngoái của giáo viênbản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh năm ngoái cua dang vienban đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn 2016bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm năm ngoái của đảng viênmẫu phiên bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2016bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm 2019mẫu bạn dạng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm năm ngoái violetmẫu phiên bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2012bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2015bản đk học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minh 2015 của giáo viênbản đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chuyên đề 2015bản đk phấn đấu học hành và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp hồ chí minhbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2017 của đảng viên