Bài 48 Hóa 9 Kiến Thức Cần Nhớ

     

Để củng cầm kiến thức, và kỹ năng giải bài xích tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo. duhoctop.vn xin chia sẻ với các bạn bài đăng bên dưới đây. Với kim chỉ nan và các bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây đang là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. RƯỢU ETYLIC

1. đặc thù vật lí

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C2H­5OH là hóa học lỏng, ko màu, sôi sinh hoạt 78,3oC, nhẹ nhàng hơn nước, chảy vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

2. Kết cấu phân tử

CH3 – CH2 – OH

Hay

*

3. đặc điểm hóa học

Phản ứng cháy

C2H5OH + 3O2 →(to) 2CO2 + 3H2O

Tác dụng cùng với Na

2C2H5OH + na → 2C2H5ONa + H2.

Bạn đang xem: Bài 48 hóa 9 kiến thức cần nhớ

Tác dụng với axit axetic

CH3COOH + HO – C2H5 ↔(đk: H2SO4 đặc, to) CH3COOC­2H5 + H2O.

Xem thêm: Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Có Mấy Loại Di Sản Văn Hóa? Di Sản Văn Hóa Là Gì Có Mấy Loại Di Sản Văn Hóa

axit axetic etylic etylaxetat 

II. AXIT AXETIC

1. đặc điểm vật lí

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn vào nước

2. Cấu trúc phân tử

 

*

Hay CH3 – COOH

3. đặc thù hóa học

Axit axetic cũng có đầy đủ đặc thù của một axit, nhưng là 1 trong những axit yếu.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vật Lý Lớp 6 Hay Nhất, Top 10 Vở Bài Tập Vật Lý Lớp 6

Dung dịch axit axetic làm cho quỳ tím chuyển màu sắc thành đỏ.Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo nên thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2  + H2O

Tác dụng với ancol etylic tạo thành este cùng nước

CH3COOH + HO-C2H5 ↔ (đk: H2SO4 đặc, to) CH3COO C2H5 + H2O

III. CHẤT BÉO

1. đặc thù vật lí

Mỡ sinh sống thể rắn, còn dầu sinh sống thể lỏng. Chất béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan vào nước, rã được trong dầu hỏa, xăng…

2. Yếu tố và kết cấu của chất béo

Chất béo là tất cả hổn hợp nhiều este của glixerol với các axit phệ và gồm công thức thông thường là (R-COO)3C3H5.Trong đó R rất có thể là C17H35- ; C17H33- ; C15H31-…

3. đặc điểm hóa học