Tiếng anh lớp 8 unit 5 a closer look 1

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (85.93 KB, 4 trang )


SOẠN TIẾNG ANH LỚP 8 MỚI THEO TỪNG UNIT

UNIT 5: FESTIVALS IN VIET phái mạnh - A CLOSER LOOK 1

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Learn some vocabulary about festivals and festival activities- stress correctly the words ending in -ion and -ian

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related khổng lồ “Festivals in Viet Nam”.- Phonics: stress in words ending -ion and -ian

II. Biên soạn giải giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 5 A Closer look 1Vocabulary

1.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 5 a closer look 1

Match the words to their meanings. Nối tự với chân thành và ý nghĩa của chúng.

Đáp án

1 - c. Khổng lồ preserve = lớn keep a tradition alive - giữ đến một truyền thống sống mãi

2 - e. Khổng lồ worship = to show respect và love for something or someone - biểu thị sự kính trọng và tình u mang lại điều gì hoặc ai đó


(2)

4 - b. A ritual = an act of special meaning that you vì in the same way each I time - một
hành hễ có chân thành và ý nghĩa đặc biệt mà đồng nghiệp một cách trong những lúc)

5 - d. Lớn commemorate = lớn remember & celebrate something or someone - nhớ cùng tổ chứccái gì hoặc ai đó

2. Complete the sentences using the words in 1. Xong xuôi cáccâu sau áp dụng từ vào phần 1.

Đáp án

1 - commemorate;2 - worship;3 - reserve;4 - ritual;

5 - performance;Hướng dẫn dịch

1 - liên hoan tiệc tùng Gióng được tổ chức mỗi năm để tưởng nhớ thánh Gióng, nhân vật truyền thống của bọn chúng ta.

2 - Ở chùa Hương, cửa hàng chúng tôi dâng thờ Phật một mâm trái cây để thờ bái ngài.

3 - Nhờ tất cả Cơng nghệ, bây giờ chúng ta có thể bảo tồn nền văn hóa cho nuốm hệ tương lai.4 - Trong phần đông các lễ hội ở Việt Nam, nghi thức thường xuyên được bắt đầu bằng câu hỏi đốt nhang.


(3)

3. Match the nouns with each verbs. A noun can go with more than one verb. Nối phần đa danh từ bỏ với mỗi cồn từ. Một danh từ có thể đi với nhiều hơn thế một đụng từ.

Đáp án

1. WATCH: a ceremony, a show, a ritual, an anniversary.2. HAVE: + toàn bộ danh từ ở trên.

3. WORSHIP: a hero, a god.

Xem thêm: Thực Hành Địa 12 Bài 23 - Địa Lí 12 Bài 23: Thực Hành

4. PERFORM: a ceremony, an anniversary, a ritual, a celebration.Pronunciatoion

4. A. Look at the table below. What can you notice about these words? chú ý vào bảng dưới đây. Em bao gồm nhận xét gì về đông đảo từ này?

Gợi ý

- They kết thúc with the suffix -ion or -ian

b. Now listen and repeat the words. Nghe và nhắc lại.Bài nghe

5. Listen and stress the words below. Pay attention to the

endings. Nghe và ghi lại trọng âm của những từ bên dưới đây. Chăm chú đến âm cuối.


(4)

1. Pro"cession 2. Com"panion 3. Pro"duction 4. Compe"tition5. Poli"tician 6. Mu"sician 7. His"torian 8. Lib"rarian


6. Read the following sentences and mark (‘) the stressed syllable in the underline words. Then listen and repeat. Đọc những câu tiếp sau đây và ghi lại (‘) vào âm tiết có nhấn trọng âm ở đều từ được gạch men chân. Tiếp nối nghe với nhắc lại.

Bài ngheĐáp án

1. Elephants are good com’panions of the people in Don Village.2. The elephants races need the partici’pation of young riders.3. The elephants races get the at’tention of the crowds.

4. Vietnamese his’torians know a lot about festivals in Viet Nam.

Xem thêm: Tại Sao Hàn Chì Không Dính, Tất Tần Tật Về Mỏ Hàn Chì Và Cách Hàn Linh Kiện

5. It’s a tra’dition for us lớn burn incense when we go to the pagoda.

Mời bạn tìm hiểu thêm tài liệu giờ Anh lớp 8 tại đây:

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-8


Anh lớp 8 Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-8 o: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-8 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-8

Tài liệu liên quan


*
bài xích tập tiếng Anh lớp 8 Chương trình new Unit 5: FESTIVALS IN VIET phái nam 8 789 1
*
Giải bài bác tập SGK giờ Anh lớp 8 Chương trình new Unit 8: Communication, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Looking Back-Project 14 1 1
*
Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 0
*
Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 1 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 2 6 626 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 1
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 6 1 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 735 0
*
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 0
*
Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 471 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(10.77 KB - 4 trang) - sở hữu Unit 5 lớp 8 A closer look 1 - giờ Anh 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam| Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh 8 new Unit 5 A closer look 1
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×