2017 THUỘC THẾ KỶ BAO NHIÊU

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Thế kỉ XVIII kéo dài từ năm ........ đến năm ...........

Bạn đang xem: 2017 thuộc thế kỷ bao nhiêu

Thế kỉ XX kéo dài từ năm........đến năm........

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Căn Bậc 2 Trong Word 2010 2013 2016, Cách Viết Căn Bậc 2 Trong Word 2010

Thế kỉ XXI kéo dãn từ năm.......đến năm.........

Xem thêm: Cách Luộc Rau Muống Ngon - Cách Luộc Rau Muống Xanh Mướt Mắt, Giòn Ngọt


Trả lời các thắc mắc :

a) Năm 2000 thuộc nỗ lực kỉ nào?

b) Năm 2005 thuộc cố gắng kỉ nào?

c) vắt kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?


Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ mấy?

A. Thế kỉ IX

B. Nỗ lực kỉ X

C. Cố kỉ XI

D. Gắng kỉ XII


Câu 7 đúng ghi Đ không nên ghi S 

A năm 205 thuộc cụ kỉ thứ 2 ?

B năm 1506 thuộc cố gắng kỉ máy 16 ?

C năm 1860 thuộc cầm kỉ vật dụng 19 ? 

D năm 2000 thuộc cụ kỉ thứ 21 ?


à> ở 43 thuộc gắng kỉ vật dụng mấy...........? b> năm 2010 thuộc cụ kỉ máy mấy...........? c> nỗ lực kỉ sản phẩm công nghệ xv kéo dài từ năm...........đến năm nào


a) Năm 2021 là cố kỉ trang bị bao nhiêu?

A. XIX B. XX C. XVIII D. XXI

b) giá trị của biểu thức 46 x (32 + 38) là:

A. 320 B. 1510 C. 1780 D. 3220

c) Số phù hợp điền vào nơi chấm: 4 giờ trong vòng 30 phút = …phút

A. 270 B. 312 C. 720 D. 240

d) Trung bình cùng hai số là 705 biết số lớn là 803. Vậy số nhỏ nhắn là: ………………

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm

2tạ 2 kilogam = ………… kilogam 35m2 50dm2 = …………………dm2

b) Tính nhẩm

32 x 10 = ............. 203000: 1000 = .............

 

c) trong hình vẽ mặt có:

*
*
A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn,

C. 4 góc vuông. 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn,

 

Bài 3: tìm x: (1,5 điểm)

a) x × 5 = 695 x 203 b) X x 40 = 25600


Lớp 4 Toán
1
0

Lớp học trực tuyến đường

Toán 4 - Cô My giờ đồng hồ Việt 4 - Cô Quyên giờ đồng hồ Anh 4 - Cô Dung

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến

Toán 4 - Cô My giờ Việt 4 - Cô Quyên tiếng Anh 4 - Cô Dung

Khoá học trên OLM (olm.vn)