18E16 Được Biểu Diễn Trong Hệ Cơ Số 10 Là

     

Tin học, tiếng Anh: informatics, giờ Pháp: informatique, là một trong những ngành khoa học chuyên nghiên cứu và phân tích quá trình tự động hóa câu hỏi tổ chức, lưu trữ, cách xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính rõ ràng hoặc trừu tượng (ảo). Với biện pháp hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và phân tích và chuyên môn có tương quan đến việc mô phỏng, biến hóa và tái sản xuất thông tin.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cấp trung học phổ thông, năm đầu tiên nên có nhiều bạn bè mới đến từ những chỗ xa hơn vì chưng ngôi trường mới lại mọi khi lại xa đơn vị mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một quả đât mới to và nhiều điều thú vị, một trang new đang chò ngóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã giảm giá